جدول زمان بندی

زمان بندی کلاس های سالیانه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

جمعه

ریاضی یازدهم
۱۶ الی ۱۹
دکتر معین کرمی
فیزیک یازدهم
۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
استاد علی ایرانشاهی
ریاضی دوازدهم عادی

۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰

دکتر معین کرمی

ریاضی دهم
۱۴ الی ۱۶:۳۰
دکتر معین کرمی
فیزیک دهم
۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
استاد علی ایرانشاهی
ریاضی دوازدهم پیشرفته
۱۹:۳۰ الی ۲۳
دکتر معین کرمی
شیمی دوازدهم
۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
استاد مهدی شریفی
فیزیک دوازدهم
۱۹:۳۰ الی ۲۲:۳۰
استاد علی ایرانشاهی
شیمی یازدهم
۱۹:۴۵ الی ۲۱:۱۵
استاد مهدی شریفی
زیست شناسی دوازدهم

۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰

دکتر صابر یاوری

شیمی دهم
۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰
استاد مهدی شریفی
سبد خرید شما
There are no products in the cart!
0